Start Intemperata

Intemperata

Trzon zespołu stanowią absolwenci AMFN w Bydgoszczy, współzałożyciele stowarzyszenia Akademia Muzyki Dawnej, zrzeszającego muzyków działających na gruncie historycznych praktyk wykonawczych. W skład zespołu wchodzi ponadto wielu instrumentalistów i wokalistów występujących wymiennie w zależności od aktualnie przygotowywanego repertuaru. Poszczególni muzycy są związani z wieloma instytucjami kulturalnymi w całej Polsce, prowadząc bogatą działalność artystyczną i pedagogiczną. Zróżnicowany repertuar zespołu obejmuje zarówno znane dzieła muzyki barokowej, jak i te rzadko wykonywane, które podczas koncertów przyjmowane są z wielkim entuzjazmem. Szczególne miejsce w repertuarze zespołu zajmuje muzyka polska. Efektem tych zainteresowań jest m.in. płyta Gościniec (2018), na której zespół zarejestrował utwory A. Jarzębskiego, M. Mielczewskiego i S.S. Szarzyńskiego.

Helena Bregar

Sopran

Liryczny pochodzenia polsko-słoweńskiego. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego AMFN w Bydgoszczy w klasie śpiewu Małgorzaty Greli oraz Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt w klasie śpiewu barokowego Isabelle Poulenard oraz Elsy Maurus Studia na paryskiej Sorbonie zaowocowały otrzymaniem stopnia Licancjata z muzykologii. Studiowała dyrygenturę chóralną pod kierunkiem Valérie Fayet w Konserwatorium Nantejskim oraz grę na lutni i gitarze renesansowej w konserwatorium w Tours w klasie Miguela Henry oraz Michela Gendre, a także l’art de ménétrier – sztukę akompaniowania do tańców renesansowych u Robina Joly. Jest laureatką i finalistką licznych konkursów, m.in. Międzynarodowego Konkursu Śpiewu Barokowego w Froville oraz Hanseatic Ensemble w Lübeck.
Jej repertuar obejmuje kompozycje z okresów od średniowiecza aż po współczesność, w tym wiele ról scenicznych. Na stałe współpracuje w roli solistki i chórzystki z licznymi zespołami: Flores Myrtae Anny Žakowej (muzyka średniowieczna i współczesna), chórem kameralnym Le Nocturnal (muzyka romantyczna i współczesna), Ensemble Les Métaboles, Compagnie La Tempête, Ensemble Vox Cantoris oraz Les Musiciens de Saint-Julien. Od 2011 roku szkoli warsztat tańca renesansowego oraz barokowego pod kierunkiem Robina Joly oraz Any Yepes.
Jest solistką bydgoskiej Kapeli OldNova, wykonującej folk progresywny. Powierzono jej liczne prawykonania utworów współczesnych wykorzystujących technikę krzyko-śpiewu, m. in.: Etnos; L’Inferno; Hodie scietis qua veniet Domine (zarejestrowany przez wytwórnię płytową DUX) Szymona Godziemby-Trytka. Od 2020 roku prowadzi warsztaty krzyko-śpiewu oraz słowiańskich pieśni tradycyjnych.

Matthias Bergmann

Viola da gamba

Studiował grę na violi da gamba we Frankfurcie, Bremie i Bazylei w klasach Heidi Gröger, Hille Perl oraz Paolo Pandolfo, grę na wiolonczeli w Monachium i Lubece w klasach Horatiu Cenariu oraz Troels Svane, oraz we Frankfurcie grę na wiolonczeli barokowej w klasie Kristin von der Goltz.
Obecnie mieszka w Mannheim. Pełni funkcję pierwszego wiolonczelisty w Orchestre des Pfalztheaters Kaiserslautern. Współpracuje z wieloma innymi orkiestrami i zespołami, takimi jak Akademie für Alte Musik Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Freiburger Barock Consort, Staatsoper Stuttgart, il Gusto Barocco Stuttgart, Saarländisches Staatstheater, Nationaltheater Mannheim, {oh!} Orkiestra Historyczna. Występował jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy na takich znaczących festiwalach, jak: Bachfest Leipzig, Musikfest Stuttgart, Heinrich Schütz Musikfest, Schwetzinger SWR Festspiele, Händel Festspiele Göttingen. Realizował partię basso continuo w wielu operach oraz oratoriach, m.in. G.F. Händla, H. Purcella, A. Vivaldiego, C. Monteverdiego, J.-P. Rameau.
Brał udział w licznych produkcjach radiowych oraz nagraniach płytowych. Był członkiem komisji kilku konkursów dla młodych muzyków oraz wykładowcą solowych, kameralnych i orkiestrowych kursów mistrzowskich, m.in. Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej w Warszawie. Od 2022 roku prowadzi klasę wiolonczeli barokowej w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Dorota Zimna

Klawesyn, pozytyw

Absolwentka AMFN w Bydgoszczy w klasie klawesynu prof. dr hab. Urszuli Bartkiewicz. Od 2005 r. jest wykładowcą w Katedrze Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej macierzystej uczelni. Miała okazję współpracować z wieloma zespołami i orkiestrami, m.in. Akademie für Alte Musik Berlin, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Capella Bydgostiensis.
Brała udział w pracach wydawniczych kilku publikacji nutowych. W 2016 r. ukazała się jej książka Wariantywność Obsady w twórczości instrumentalnej François Couperina, wraz z płytą François Couperin – Compositeur Royal. Z zespołem Intemperata nagrała utwory A. Jarzębskiego, M. Mielczewskiego, S.S. Szarzyńskiego (płyta Gościniec/Alta Via, 2018), była także współwykonawcą albumu Alchemie z francuską muzyką kameralną (nominacja do Fryderyka’22 w kategorii „Album roku – muzyka dawna”). Oprócz muzyki baroku wykonuje też kompozycje współczesne. Brała udział w prawykonaniach utworów kameralnych R. Gorzyckiego, D. Przybylskiego, M. Gumieli i P.A. Komorowskiego, z czego dwa zostały skomponowane dla duetu, który współtworzy z akordeonistą Stanisławem Miłkiem. W 2022 r. ukazała się ich płyta Time Dilation, z premierowymi nagraniami utworów A. Krzanowskiego, P. A. Komorowskiego, M. Gumieli i M. Moca.
Jest wykładowcą oraz członkiem biura organizacyjnego Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej w Warszawie. Od 2018 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Akademia Muzyki Dawnej – organizatora festiwalu Bydgoska Scena Barokowa, którego jest jednym z dyrektorów artystycznych. W 2022 roku za swoją działalność artystyczną w latach 2020-2021 otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznane w kategorii "Kultura".

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

© 2020 Na Gotyckim Szlaku w Polsce zachodniej

Realizacja NiceIT