Start Artyści Consortium Sedinum

Consortium Sedinum

Zespół Consortium Sedinum to czołowy polski zespół muzyki dawnej założony w 1999 roku w Szczecinie.  Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu jest organistka i klawesynistka Urszula Stawicka. W skład ConsortiumSedinum wchodzą wybitni polscy i niemieccy artyści grający na instrumentach historycznych, specjalizujący się w interpretacji muzyki dawnej.

Nawiązując swoją działalnością do muzycznych tradycji dawnej Pomeranii, szczególne miejsce w repertuarze zespołu zajmują dzieła kompozytorów związanych z regionem oraz zapomniane lub nowoodkryte skarby muzyki XVII i XVIII wiekuobszaru Północnych Niemiec i Morza Bałtyckiego. Zespół współpracuje z wybitnymi solistami oraz zespołami, z którymi występował dotąd na wielu koncertach i festiwalach w kraju i za granicą; Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Bułgaria, Islandia, Francja, Ukraina.ConsortiumSedinum jest inicjatorem i pierwszym organizatorem Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Dawnej oraz wielu wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. Zespół ma na swoim koncie nagrania muzyki ze zbiorów Jasnogórskich oraz kompozytorów pomorskich XVII wieku dokonanych w ramach nagrania cyklu fonograficznego Vitae Pomeranorum Zaginiony Świat Muzyki Pomorskiej. W 2019 roku zespół obchodził Jubileusz 20-lecia istnienia i był okazją do przedstawienia cyklu koncertów przedstawiających najważniejsze kierunki zainteresowania artystów współpracujących od lat w Urszula Stawicką.

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

© 2020 Na Gotyckim Szlaku w Polsce zachodniej

Realizacja NiceIT