Start Świątynie Kościół w Kostrzynie Wielkopolskim

Kościół w Kostrzynie Wielkopolskim

Historia

Kościół pw. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KOSTRZYNIE
XII
 wiek -  Najwcześniejsza wzmianka historyczna o Kostrzynie.
1251 - Kostrzyn otrzymał z nadania księcia Przemysła i prawa miejskie.
Przełom XI i XII wieku - Prawdopodobnie wtedy powstał pierwszy drewniany kościół w Kostrzynie. Za czasów panowania księcia gnieźnieńsko-kaliskiego Bolesława Pobożnego Kostrzyn z okolicznymi wioskami otrzymała jako wiano jego żona błogosławiona Jolanta.
1298
- Książę Władysław Łokietek, na prośbę owdowiałej księżnej Jolanty, przekazał miasto Kostrzyn wraz z okolicznymi wioskami klasztorowi klarysek w Gnieźnie, w którego posiadaniu został do końca XVIII wieku.
połowa  XVI
  wieku - Powstaje obecna murowana świątynia o rozmiarach w stylu późnogotyckim fundowana przez klaryski  (przy wsparciu królewskim) pod wezwaniem św. Piotra w Okowach, potem dopiero pod wezwaniem Apostołów św. Piotra i Pawła (XVII wiek).
1331 - 
Kościół kostrzyński wraz z miastem został spalony podczas najazdu Krzyżaków.
1656 i 1705
- Zniszczenie świątyni podczas najazdów Szwedów.
1712 - Po dźwignięciu z ruin kościół parafialny musiał być ponownie konsekrowany a jego odbudowa została utrwalona w łacińskim napisie na zabytkowym dzwonie: „Co wroga ręka Szwedów   zburzyła,   szczodrobliwością   mieszczan   kostrzyńskich   zostało odbudowane„.
1791 - Ponowna restauracja kościoła za przyczyną ksieni klarysek, co zostało upamiętnione napisem na kamiennej tablicy nad głównym wejściem od strony zachodniej: „Zofii Kraszkowski ksieni zgromadzenia zakonnic św. Klary w Gnieźnie, że kościół ten z upadku podźwignęła Pasterz miejsca ten kamień położył 1791″
1966 - 
W czasie prac konserwatorskich prowadzonych w 1966 roku odkryto przez T. Szukałę i H. Kota na sklepieniu i  ścianach  prezbiterium renesansową polichromię figuralną datowaną na lata 1580-1620 przedstawiająca sceny z Adoracji Krzyża, Przemienienia  Pańskiego, apoteozy władzy  kościelnej, tajemnice różańca świętego oraz patriarchów kościoła. Na łuku tęczowym odsłonięto malowidła wyobrażające postacie św. Piotra i Pawła.

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

© 2020 Na Gotyckim Szlaku w Polsce zachodniej

Realizacja NiceIT