Start Koncerty Splendor Północy

Splendor Północy

Kiedy?

22.08.2020
Gdzie?

Kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej i św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Lwówek

Zespół

Consortium Sedinum


Wykonawcy- Consortium Sedinum:
Grzegorz Lalek, Mikołaj Zgółka – skrzypce barokowe

Gertrud Ohse – Viola da Gamba

Urszula Stawicka – Klawesyn

Dofinansowano z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury

Repertuar

Valentin Meder - Trio Chaconne in C
Johann Vierdanck - Canzona XXII in g a tre
Johann Theile - Sonata duplex a tre
Heinrich Scheidemann – Pavana lacrimae
Adam Jarzębski – Spandesa
Kaspar Förster - Sonata a tre La Sidon
Dieterich Buxtehude – Sonata C- dur a tre  BuxWV 266

Północnoniemiecka Szkoła Organowa

Program koncertu w całości poświęcony będzie prezentacji dzieł kompozytorów związanych z obszarem działalności Północnoniemieckiej Szkoły Organowej, której dokonania i zasięg był bardzo szeroki. Wbrew nazwie geneza i źródła muzyczne tworzące ten styl pochodzą z różnych stron Europy, widoczne są w nim wpływy niderlandzkie, angielskie, włoskie, lokalne tradycje w północnoniemieckie a dzieła ukazują całe spektrum znanych ówcześnie form muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej.

Historia rozwoju Północnoniemieckiej Szkoły Organowej

Bogactwo sztuki i muzyki na tych terenach związane było z rozwojem miast, posiadających wielki potencjał handlowy i gospodarczy, promieniujący na życie intelektualne i kulturalne epoki. Hamburg, Lubeka, Stralsund, Szczecin, Ryga i wiele innych wspaniałych miejsc, gdzie swoją działalność rozwijali twórcy Szkoły uległo zniszczeniu z powodu wojen, które nękały te tereny od XVII po wiek XX. Zarówno dobra materialne w niezliczonej ilości zburzonych budowli, utracone bezpowrotnie instrumenty muzyczne, jak i spalone i zdekompletowane biblioteki z bezcennymi muzykaliami spowodowały, że dopiero druga połowa XX wieku odkrywa przed melomanami dzieło i twórczość takich kompozytorów jak Heinrich Scheidemann, Johann Theile, Johann Vierdanck czy Valentin Meder.

Kolekcja Dübenów

Jednemu z najważniejszych źródeł muzycznych doby baroku, w jakim przetrwały kompozycje twórców Północnoniemieckiej Szkoły Organowej pozostaje do dziś Kolekcja Dübenów, zbiór przeszło 2 tysięcy manuskryptów muzycznych z XVII i XVIII wieku. Od końca XIX wieku trwają do dziś żmudne prace muzykologiczne nad katalogiem i identyfikacją poszczególnych rękopisów, obecnie pracami nad kolekcją kieruje wybitna amerykańska organistka i muzykolog profesor Kerala J. Snyder.

Program Koncertu

Program koncertu Splendor Północy otwierają dwie Canzony związanego ze Stralsundem organisty i kompozytora Johanna Vierdancka, napisane w stylu włoskim zgodnie ze stylistyką jaką poznał w czasie swoich drezdeńskich studiów u Carlo Fariny.W kolekcji Dubenów odnaleźć można za to wiele innych dzieł twórców związanych z północnoniemieckim kręgiem kulturowym D. Buxtehudego, K. Forstera,w tym także związanego z Pomorzem Valentina Medera. Obecność licznych dzieł twórców niemieckich, szwedzkich oraz polskich w kolekcji Dübenów jest nierozerwalna z historią kontaktów kulturalnych krajów nadbałtyckich w tym obok Szwecji, Danii, Polski i Niemiec, dawnego Księstwa Pomorskiego ze stolicą w Szczecinie. Znamienny jest tu przykład spuścizny muzycznej Kaspra Forstera młodszego, ocalałej w zbiorze Dübenów. Forster był synem gdańskiego kapelmistrza i księgarza,wykształcenie zdobył w słynnej rzymskiej szkole Collegium Germanicum prowadzonej przez Giacomo Carissimiego. Jako śpiewak zatrudniony był w kapeli królewskiej Władysława IV i Jana Kazimierza w Warszawie, gdzie pracował pod kierunkiem Marco Scacchiego. Zasłynął jako wybitny śpiewak, wykonawca sztuk teatralnych dramma per musica, co uwiecznił Adam Jarzębski w słynnym poemacie – Gościniec, albo krótkie opisanie Warszawy. Zdobył także sławę żołnierską przez udział w wojnie wenecko-tureckiej, za co otrzymał order św. Marka. Znaczna część jego kompozycji znajduje się do dziś w zbiorze Dubenów, w tym prezentowana na dzisiejszym koncercie Sonata La Sidon. Dedykacja Sonaty odnosiła się do znanego wiolinisty Samuela Petera von Sidon, który prawdopodobnie był pierwszym wykonawcą utworu.

Kościół

Kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej i św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty

Gotycki kościół parafialny znajduje się ok. 200 m na południowy-wschód od rynku. Powstał w 2. poł. XV w., rozbudowany został w 1. poł. XVI w.

Zobacz Kościół Wirtualne zwiedzanie

Zespół

Consortium Sedinum

Mikołaj Zgółka – skrzypce barokowe
Urszula Stawicka – Klawesyn

Zobacz zespół

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

© 2020 Na Gotyckim Szlaku w Polsce zachodniej

Realizacja NiceIT