Start Koncerty Między Niebem i Ziemią

Między Niebem i Ziemią

Kiedy?

05.09.2020
Gdzie?

Kościół pw. Świętej Urszuli, Wilczyn

Zespół

Ensemble del Passato

Repertuar

Sacrum

Orazio del’Arpa - Ninna Nanna al Bambino Gesù 
Benedetto Ferrari - Queste pungenti spine 
Tarquinio Merula - Hor ch’e tempo di dormine
Claudio Monteverdi - Jubilet tota civitas

Profanum

Claudio Monteverdi - Maledetto
Claudio Monteverdi - Damigella
Claudio Monteverdi - Si, dolce e tormento
Giovanni Felice Sancez - Uzurpator tiranno 
Georg Friedrich Handel - No se emendera jamas - Kantata na sopran, gitarę i teorbę HWV 140

Historia muzyki dawnej

Muzyka dawna, to nie tylko wielkie oratoria, opery, czy skomplikowane fugi i koncerty. To także ogromna ilość dzieł bardzo kameralnych, które towarzyszyły życiu codziennemu różnych warstw dawnego społeczeństwa – królom, dworzanom, ale także mieszczanom, mnichom czy mieszkańcom wsi.

Instrumentami, które ze względu na swoją mobilność mogły towarzyszyć różnorodnym spotkaniom, były właśnie lutnie i gitary. Ich chyba najczęściej realizowaną rolą był akompaniament do śpiewu. Można było usłyszeć je w kościołach, grające psalmy na chwałę Pana, ale także na rynkach czy w karczmach, nadające rytm zabawom, tańcom lub budujące tło do nastrojowych ballad, śpiewanych przez bardów.

Program koncertu "Między Niebem a Ziemią"

Program koncertu podzielony został na dwie części, by pokazać różne oblicza, brzmienia i kolory głosu z akompaniamentem lutni. Część Sacrum to utwory o tematyce religijnej. Jeden z nich ma charakter pochwalny (C. Monteverdi Jubilet tota civitas). Trzy pozostałe to utwory inspirowane męką i śmiercią Chrystusa. Ninna Nanna… oraz Hor ch’e tempo stworzone zostały do bardzo podobnych tekstów i są o tyle niezwykłe, że oba mają formę kołysanki, którą śpiewa Maria Panna świeżo narodzonemu Jezusowi. Jednak w słowach Maryi pojawia się już wizja męki jej Syna i czułość, jaką kieruje do niemowlęcia, miesza się z przerażeniem i współczuciem dla pisanego Mu losu.

Druga część koncertu – Profanum – ma zaprezentować utwory świeckie. Pisane do przepięknej poezji renesansowej, traktują oczywiście o miłości – szczęśliwej i niespełnionej, zazdrosnej i czułej, wzniosłej i pełnej pożądania. W tym zestawieniu pojawią się dzieła między innymi kompozytorów, których muzyka już zabrzmiała w pierwszej części, tj. C. Monteverdiego. Fakt, że każdy twórca miał dwa muzyczne oblicza, jestw jakimś sensie symboliczny, bowiem nasze życie wciąż przeplata się pomiędzy Niebem i Ziemią…

Kościół

Kościół pw. Świętej Urszuli

Kościół ma za swoją patronkę rzadko obecnie przywoływaną świętą – Świętą Urszulę. W wiekach średnich bardzo popularną i otaczaną szczególnym kultem. Zapowiedzi o budowie wzmiankowane były już w początkach XIV wieku, ale czas ukończenia prac nad świątynią przypada na połowę wieku XVI. Cała jej tylna część – jakoby dosztukowana do głównej gotyckiej bryły – pojawiła się dopiero w wieku XIX. Po latach odnowiona i ponownie dostojna. O takich niewielkich świątyniach ze starannie przywróconym ich dawnym wizerunkiem mówi się zazwyczaj: „perełki”.

Zobacz Kościół Wirtualne zwiedzanie

Zespół

Ensemble del Passato

To zespół założony w 2017 roku, który skupia swoją działalność na kameralnej muzyce dawnej, od renesansu, przez barok do utworów klasycznych.Utworzony został przez wokalistkę Annę Budzyńską oraz lutnistów – Henryka Kasperczaka i Macieja Kończaka. W trakcie koncertów używają oni różnych instrumentów strunowych – lutni renesansowych i barokowych, teorby niemieckiej i włoskiej, gitar – renesansowej, barokowej lub romantycznej, a także chitarrone.

Zobacz zespół

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

© 2020 Na Gotyckim Szlaku w Polsce zachodniej

Realizacja NiceIT